ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
4350 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Άμφισσα
Πληθυσμός (2011): 6919
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2021