ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

Πανεπιστήμιο Πατρών
Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
1700 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Μεσολόγγι
Πληθυσμός (2011): 12785
Ακολουθήστε μας
© Pyxis.edu.gr 2020