ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
5250 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Λάρισα
Πληθυσμός (2011): 144651
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2021