ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

Iόνιο Πανεπιστήμιο
Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
6700 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Αργοστόλι
Πληθυσμός (2011): 9748
Ακολουθήστε μας
© Pyxis.edu.gr 2020