ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
7875 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Καλαμάτα
Πληθυσμός (2011): 54100
Ακολουθήστε μας
© Pyxis.edu.gr 2020