ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βάση εισαγωγής 2021 (90%):
7251 μόρια
Πληρότητα 2021 (90%):
51%
Πόλη: Καλαμάτα
Πληθυσμός (2011): 54100
Αξιολογήσεις
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2021