ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
7675 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Τρίπολη
Πληθυσμός (2011): 30866
Ακολουθήστε μας
© Pyxis.edu.gr 2020