ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βάση εισαγωγής 2021 (90%):
9753 μόρια
Πληρότητα 2021 (90%):
92%
Πόλη: Πάτρα
Πληθυσμός (2011): 168202
Αξιολογήσεις
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2021