ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
3950 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Κοζάνη
Πληθυσμός (2011): 41066
Ακολουθήστε μας
© Pyxis.edu.gr 2020