ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
5675 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Καστοριά
Πληθυσμός (2011): 13387
Μεγαλύτερες αυξήσεις
Αύξηση βάσης εισαγωγής
Αύξηση αριθμού θέσεων
Μεγαλύτερες μειώσεις
Μείωση βάσης εισαγωγής
Μείωση αριθμού θέσεων
Σχετικά
Ακολουθήστε μας
© Pyxis.edu.gr 2020