ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
9250 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Ρόδος
Πληθυσμός (2011): 49541
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2021