ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
5800 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Καβάλα
Πληθυσμός (2011): 54027
Μεγαλύτερες αυξήσεις
Αύξηση βάσης εισαγωγής
Αύξηση αριθμού θέσεων
Μεγαλύτερες μειώσεις
Μείωση βάσης εισαγωγής
Μείωση αριθμού θέσεων
Σχετικά
Ακολουθήστε μας
© Pyxis.edu.gr 2020