ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
11150 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Κόρινθος
Πληθυσμός (2011): 30176
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2021