ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
2050 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Ορεστιάδα
Πληθυσμός (2011): 18426
Ακολουθήστε μας
© Pyxis.edu.gr 2020