ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
13025 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Αθήνα
Πληθυσμός (2011): 3218218
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2021