ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

(0 αξιολογήσεις)
Βάση εισαγωγής 2021 (90%):
17043 μόρια
Πληρότητα 2021 (90%):
100%
Πόλη: Αλεξανδρούπολη
Πληθυσμός (2011): 57812
Αξιολογήσεις
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2022