ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
11100 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Αθήνα
Πληθυσμός (2011): 3218218
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2021