ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

Πανεπιστήμιο Πατρών
Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
11150 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Πάτρα
Πληθυσμός (2011): 168202
Ακολουθήστε μας
© Pyxis.edu.gr 2020