ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)
Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
3825 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Ορεστιάδα
Πληθυσμός (2011): 18426
Ακολουθήστε μας
© Pyxis.edu.gr 2020