ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
9750 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Πληθυσμός (2011): 789191
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2021