ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)
Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
13941 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Κομοτηνή
Πληθυσμός (2011): 50990
Ακολουθήστε μας
© Pyxis.edu.gr 2020