ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ)

(0 αξιολογήσεις)
Βάση εισαγωγής 2022 (90%):
11256 μόρια
Πληρότητα 2022 (90%):
100%
Πόλη: Ρόδος
Πληθυσμός (2011): 49541
Αξιολογήσεις
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2023