ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

(0 αξιολογήσεις)

Η σχολή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής βρίσκεται στο Αιγάλεω και προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Στόχος της σχολής είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών στους τομείς της αρχειονομίας, της βιβλιοθηκονομίας και των συστημάτων πληροφόρησης, με έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων που απαιτούνται για τη διαχείριση και την αξιοποίηση της πληροφορίας στην εποχή της ψηφιοποίησης. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξειδικευθούν σε θέματα όπως η διαχείριση αρχείων, η οργάνωση και διαχείριση βιβλιοθηκών, η ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων πληροφόρησης και η ανάλυση δεδομένων. Η σχολή συνεργάζεται με επιχειρήσεις και οργανισμούς για την παροχή πρακτικής άσκησης και τη διεξαγωγή ερευνητικών έργων.

Βάση εισαγωγής 2023 (90%):
10370 μόρια
Πληρότητα 2023 (90%):
85%
Πόλη: Αθήνα
Πληθυσμός (2011): 3218218
Αξιολογήσεις
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2023