ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
14505 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Ιωάννινα
Πληθυσμός (2011): 65574
Ακολουθήστε μας
© Pyxis.edu.gr 2020