ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)

(0 αξιολογήσεις)

Η Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ είναι μια από τις τρεις σχολές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και απευθύνεται σε υποψήφιους αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας. Η σχολή αποτελείται από δύο κύριες ειδικότητες: την Ειδικότητα Σωμάτων Ασφαλείας και την Ειδικότητα Σωμάτων Υποστήριξης.Στην Ειδικότητα Σωμάτων Ασφαλείας, οι υποψήφιοι αξιωματικοί εκπαιδεύονται σε θέματα ασφαλείας και προστασίας, όπως η πρόληψη και η αντιμετώπιση τρομοκρατικών επιθέσεων, η προστασία των αξιωματικών και των εγκαταστάσεων, καθώς και η διαχείριση κρίσεων.Στην Ειδικότητα Σωμάτων Υποστήριξης, οι υποψήφιοι αξιωματικοί εκπαιδεύονται σε θέματα όπως η λειτουργία και η συντήρηση των συστημάτων επικοινωνίας, η διαχείριση των προμηθειών και η υποστήριξη των επιχειρήσεων.Η εκπαίδευση στη ΣΣΕ – ΣΩΜΑΤΑ είναι απαιτητική και περιλαμβάνει τόσο θεωρητικά μαθήματα όσο και πρακτικές ασκήσεις. Οι απόφοιτοι της σχολής έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε υψηλές θέσεις στον Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία.

Βάση εισαγωγής 2022 (90%):
15810 μόρια
Πληρότητα 2022 (90%):
100%
Πόλη:
Πληθυσμός (2011):
Αξιολογήσεις
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2023