ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
10025 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη:
Πληθυσμός (2011):
Μεγαλύτερες αυξήσεις
Αύξηση βάσης εισαγωγής
Αύξηση αριθμού θέσεων
Μεγαλύτερες μειώσεις
Μείωση βάσης εισαγωγής
Μείωση αριθμού θέσεων
Σχετικά
Ακολουθήστε μας
© Pyxis.edu.gr 2020