ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
18325 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Πληθυσμός (2011): 789191
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2021