Σχετικά

Το Pyxis είναι μια οδηγούμενη-απο-δεδομένα (data-driven) προσπάθεια για την καταγραφή και αξιολόγηση των ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Σκοπός είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο που θα διευκολύνει τους μαθητές και φοιτητές, που συχνά καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για την ζωή τους χωρίς να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που να τις τεκμηριώνουν.

Μεγαλύτερες αυξήσεις
Αύξηση βάσης εισαγωγής
Αύξηση αριθμού θέσεων
Μεγαλύτερες μειώσεις
Μείωση βάσης εισαγωγής
Μείωση αριθμού θέσεων
Σχετικά
Ακολουθήστε μας
© Pyxis.edu.gr 2020