ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
7700 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Κομοτηνή
Πληθυσμός (2011): 50990
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2021