ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
6975 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Ερμούπολη
Πληθυσμός (2011): 11407
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2021