ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ιωαννίνων

Βάση εισαγωγής 2020 (90%):
6400 μόρια
Πληρότητα 2020 (90%):
100%
Πόλη: Ιωάννινα
Πληθυσμός (2011): 65574
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2021