ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ)

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ)

(0 αξιολογήσεις)
Βάση εισαγωγής 2022 (90%):
11472 μόρια
Πληρότητα 2022 (90%):
100%
Πόλη:
Πληθυσμός (2011):
Αξιολογήσεις
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2023