ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βάση εισαγωγής 2021 (90%):
9499 μόρια
Πληρότητα 2021 (90%):
100%
Πόλη: Καλαμάτα
Πληθυσμός (2011): 54100
Αξιολογήσεις
Ακολούθησέ μας
© Pyxis.edu.gr 2021